Xemeneia de polietilè d'alta densitat

   √  Bola adaptable a pendents des de 1% a 45% d'inclinació del teulat

   √  Gran longitud del teulat, possibilitat de penetrar de la sala fins a l'altura desitjada