Ventilació per depressió

 √  Entrada d'aire: admissió d'aire fresc a la nau per les entrades de paret o sostre

   √  Control climàtic: eficaç i precís a partir dels ordinadors

   √  Interconnexió: motor d'obertura i joc de muntatge complert. Sistema disponible

       amb alarma i obertura d'emergència, refrigeració d'alta pressió, calefacció i

       gestió