Sensors de temperatura

  √  Sensor climàtic connectat al sistema de ventilació i producció

   √  Mesura l’aire atmosfèric, la temperatura, la humitat i la quantitat de CO2

   √  Detecta els canvis climàtics