Ordinadors

   √  Altres funcions...

   √  Control de temperatura, humitat i ventilació depenent de l'edat dels animals

   √  Control de calefacció (ambiental, terra)

   √  Control refrigeració

   √  Alarma pel consum d'aigua

   √  Control il·luminació