SILOS

- Opció sistema pesatge amb cèl·lula de càrrega i visor.
- Bisenfí unifeed

1. SITGES DE XAPA GALVA

   √  Platina inferior trenca aigües per evitar filtracions a boca inferior.

   √  Completament soldats i estancs.

   √  Obertura tap superior des de baix amb cable galvanitzat.

   √  Possibilitat de fabricació a mida segons exigències d'espai.

   √  Sitges amb cono descentrat.

   √  Taula Hupa. 

TONES DENSITATS 0,6-0,7

M3

POTES

MIDES

MIDES PLATAFORMA FORMIGÓ

mides mínimes

ALÇADA

DIÀMETRE TOTAL EXTERIOR

5

8,5

4

5,05 – 6,15

2,20

2,20X2,20

6

9,4

4

5,3 – 6,4

2,20

2,20X2,20

8

13,3

4

6,3 – 7,4

2,20

2,20X2,20

10

17,12

4

6,3 – 7,5

2,5

2,50X2,50

12

19,58

4

6,8 - 8

2,5

2,50X2,50

15

23,25

4

7,55 – 8,75

2,5

2,50X2,50

19

29,87

4

8,5 – X

2,6

2,6X2,6

 

2. SITGES POLIESTER:

   √  Estructura galvanitzada.

   √  Part interior llisa en la seva totalitat.

   √  Sense cargols que travessin des de fora a dins (sense possibilitat d’entrada d’humitat).

   √  Doble espiera de nivell de pinso al llarg de tota la sitja.

   √  Resistència comprovada.

   √  Protecció total amb Top Coat contra els raigs UVA (ultraviolats).  

TONES DENSITATS 0,6-0,7

M3

POTES

MIDES

MIDES PLATAFORMA FORMIGÓ

mides mínimes

ALÇADA

DIÀMETRE TOTAL EXTERIOR

3,3 - 3,8

5,40

Base polièster

4,85

2,05

2,10X2,10

3,3 - 3,8

5,40

3

5,00

1,80

1,90X1,90

5,7 - 6,6

9,50

4

4,88

2,30

2,50X2,50

8,4 - 9,8

14

4

5,88

2,30

2,50X2,50

11 - 12,7

18

4

6,88

2,30

2,50X2,50

13,2 - 15,4

22

4

7,88

2,30

2,50X2,50