SERVEIS

Servei Tècnic


Quan el client té una urgència, necessita una resposta ràpida. Hupa ofereix en tot moment el seu servei de manteniment per a possibles avaries o consultes. El nostre equip està a disposició del client per resoldre de la forma més àgil, eficient i ràpida possible, en funció de la urgència, les possibles avaries o reparacions que puguin sorgir. 

Fabricació a mida


Hupa disposa d'un ampli taller amb la maquinària i l'equip necessari per a la fabricació de tot tipus de dipòsits, boques, reduccions, platines i peces vàries en general. Amb les eines, capacitat i experiència suficient per poder fabricar el "traje a mida" que es necessiti, adaptant-se a la funcionalitat o context que es requereixi.