Disseny i fabricació d'una cinta transportadora per silici


Una empresa del nord d'Espanya, necessitava incorporar una cinta transportadora per dosificar aros ceràmics compostos de silici en el seu procès productiu. 


 

 


S'ha disenyat i fabricat una cinta transportadora de 3200mm, aplada de la banda 250mm. Fabricada amb banda runner, amb una tolva d'entrada per abocar els sacs de silici. 

La cinta transportadora està preparada per anar a 45º d'inclinació. Amb 2 peus regulables com a suport de la cinta.  


 


Amb tapes mirilla de policarbonat com inspecció del transport del producte. Dissenya per un fàcil manteniment a través de les seves tapes atornillades.