Sistemes d'emmagatzement a mida

 _PREVIEW_TEXT

"EL TEU VESTIT A MIDA"

Implementació de sistemes d'emmagatzement a mida per farines,
pinsos i biomassa... 
QUÈ FEM?

Fabriquem
 segons les necessitats dels nostres clients.
Fem el teu "vestit a mida". 

COM HO FEM?

Oferim un servei integral als nostres clients, amb els
següents departaments
                               7262394d-04bc-4e00-b7d7-b66362d04bb8.png Disseny i enginyeria                         f736294a-1ff5-43b6-8423-a3727292dc98.png Fabricació

                                       541de279-d04c-40eb-8ee8-dfed8ab8cda8.png Muntatge                             6deb905c-5478-46b1-88a0-ec1390454f2b.png  Manteniment i reparació
 
PROJECTES REALITZATS
Empresa dedicada a la comercialització de medicaments i productes agroalimentaris instal·la una nova sitja de 56m3 de capacitat

Característiques de la sitja: altura de 9m, diàmetre de 3820mm, construït en xapa galvanitzada, peus de biga UPN, amb escala i protecció. 
1. Càrrega a granel de 6 silos, amb una capacitat de 50m3 cada un, i de 3000mm de diàmetre
2. Dipòsit per alimentar caldera de biomassa de 4,5TN de 2600x2500x2850mm a mida.
Camps d'aplicació:
     37b5b9be-758c-4a7b-bb8b-dbcd129fef5d.jpg Alimentació animal (pinsos)                 69be1ca4-a472-4ee8-a21a-ef96110948c7.png Additius per pinsos

       b6830f0a-7a0a-4482-8985-f39283de7cf0.jpg Plantes de pa                                       4af817da-d2e5-44a5-a0b3-bbe7c627c96a.jpg Cacau i xocolata

       91f5e2fe-61b1-41bb-8d4c-ace8494dc38e.jpg Espècies i aromes                                 c64ec38e-8995-4a29-9d43-f66a84ed3441.jpg Pasta

       dbab5b2c-2f6a-4935-8461-16630bd6390e.jpg Sal, sals minerals...                               29c15ffc-dea6-4ba8-90e9-01a62b80cf61.jpg Molineria farina

       d248d7c4-a275-4de3-be15-cb4d5d38b4f5.jpg Detergents, cosmètica...                        cd215ee5-44ef-47d6-8f1e-6703212bba7b.jpg Pintura

Descobreix la nostra gamma de productes a:
www.hupasl.com
color-facebook-48.png
color-linkedin-48.png
color-youtube-48.png
color-link-48.png