Nou projecte càrrega a granel

C_PREVIE

Projecte ampliació càrrega a granel
Empresa pionera en la fabricació de pinsos compostos de la provincia de Girona  i de referència per les seves instal·lacions modernes, àgils i totalment robotitzades, confia en Hupa pel projecte d'ampliació càrrega a granel.  
Silos de cono centrat i estructura per a 6 sitges de 50M3
EL PROJECTE: 
Per tal d'optimitzar la producció de la fàbrica, hem creat un sistema de transport des de l'elevador de canguilons (ja existent a la nau) fins a la nova càrrega a granel.

El sistema de transport de la producció consta de dos transportadors de cadena tipus Transgrans que distribuieixen el producte des de la zona de producció fins a la càrrega a granel, per mitjà de dues boques de 45º. Les boques distribueixen el producte als transportadors de cadena Transgran ubicats a la part superior de les sitges i automàticament emmagatzemen al silo corresponent. 

Pensant sempre en la millora dels processos, hem realitzat 6 canals de diàmetre 370Ø,  per tal d'optimitzar el temps en el sitema de càrrega de camions
 
Transportadors de cadena tipus Transgran de 15 m de llargada cada un, alimentat per boques dobles de 45º. Distribueixen la producció a les sitges.
Sistema de transport de la producció de la nau a la zona d'emmagatzement, per mitjà de dos transportadors de cadena transgran amb boques dobles de 45º, les quals omplen els transportadors de cadena  i distribueixen el producte amb canals rosques a les sitges
 
Sistema de càrrega de camions amb 6 canals de diàmetre 370Ø 
 
Consulta tot el que podem fer per la teva empresa