Molí de martells per farina

Nova instal·lació d'un molí de 10 CV per farina 

 


Molí vertical de 10CV per farina amb caixa iman per separació de partícules, i amb portagarbells de fàcil extracció.


Alimentador dosificador automàtic, amb dues entrades de producte al molí.


Variador de freqüència per regular automàticament la molta òptima i uniforme amb el menor consum possible.


Quadre elèctric del molí de 10CV amb control automàtic d’alimentació del bisenfí segons consum del molí.


Inclou variador electrònic, amperímetre, proteccions magneto tèrmiques, pilots, selectors i inversor.


     

      


> Molí amb cos d'acer al carboni pintat.

> Càmera de molineria circular, amb sentit de gir bidireccional.

> Una criba cilíndrica amb fons de xapa perforada, de fàcil extracció.

> Conjunt del rotor amb martells de material anti-desgast.

> Mecanisme de seguretat per l'obertura de la porta."No es tracta de fer coses extraordinàries,
sinó coses senzilles, extraorinàriament ben fetes."


Molino de martillos vertical - HUPA

"La calibració és la clau per un bon manteniment."
Descobreix-ho tu mateix, amb aquest vídeo!

 

color-facebook-48.png   color-linkedin-48.png  color-link-48.png  color-youtube-48.png  color-googleplus-48.png  color-forwardtofriend-48.png