Com un petit canvi et pot facilitar el día a día

*|MC_PREVIEW_TEXT|*

COM UN PETIT CANVI ET POT FACILITAR EL DIA A DIA
OMPLIM DE FORMA FÀCIL I HOMOGÈNIA
 
Avui t'explico com una senzilla aplicació, una empresa d'Aigües de la província ha millorat el seu procés de treball

Aquesta empresa disposaven d'una sola canal per omplir 2 dipòsits, amb una sortida centrada a cada dipòsit. De manera, que el producte feia el piló en un mateix punt, i no s'acabava d'omplir mai completament. A no ser que l'operari manualment repartís diàriament els fangs
El client ens va exposar la problemàtica i la seva necessitat:
“necessitava un mètode per OMPLIR HOMOGÈNIAMENT ELS DIPÒSITS, evitant pèrdua d’hores improductives“

A partir d’aquí Hupa hem dissenyat dues canals amb 7 registres de sortida cadascuna. Aquestes distribueixen els fangs de manera uniforme:

 
Els 7 registres de sortida buiden el producte homogèniament dins del dipòsit. A més, les canals disposen d’un inversor de sentit de rosca. D’aquesta manera reparteixen els fangs a la dreta o a l’esquerra del dipòsit segons les necessitats.

I amb la seguretat d’una obertura basculant final per evitar embussaments.

D’aquesta manera el nostre client ha aconseguit:
  • Aprofitar el temps dels seus operaris en tasques més productives.
  • No haver de vigilar que s’embussi la canal.
 
Estem contents de poder trobar juntament amb la confiança dels nostres clients, les solucions més òptimes.