Coberta per càrrega a granel

|MC_PREVI

2a FASE PROJECTE: Coberta càrrega a granel
Coberta per càrrega a granel
Empresa pionera en la fabricació de pinsos compostos a la província de Girona  i de referència per les seves instal·lacions modernes, àgils i totalment robotitzades; confia amb Hupa per la segona part del projecte: COBERTA PER LA CÀRREGA A GRANEL
 
2a FASE PROJECTE: 
L'estructura de la coberta de la càrrega a granel, s'ha construït a 18 metres d'altura, a partir de les "encavelladas" construïdes amb pilars de bigues HEB, IPN, y tub estructural. 
Per mitjà de platines se sostenen les bigues de les encavellades.
La coberta s'ha construït amb xapa d'alumini lacada blanca, i xapa grecada lacada blanca.
FASES DEL MUNTATGE:
Consulta tot el que podem fer per la teva empresa