Acabada la instal·lació per una càrrega pneumàtica per sal


Una empresa càrnica de la província de Girona, ens encarrega la instal·lació de tubería per una càrrega pneumàtica. Per omplir un silo de sal, per mitja d'un camió pressuritzat. Des de HUPA hem fabricat i instal·lat tota la tubería i els suports per omplir el sino en INOX 316.El muntatge realitzat s'ha utilitzat tubería de 4" doble, amb racors de connexió pel camió pressuritzat, brides de connexió per tubs i curves. Amb curves anti-abrasives amb junta alimentària. Suports pared i abraçaderes en INOX 316.