SiloMetric: Control del contingut dels silos a temps real

|MC_PREVIEW_TEX 

SiloMetric

CONTROL DEL CONTINGUT DELS SILOS A TEMPS REAL
Sensor amb tecnologia làser per medir el nivell de sòlids i líquids que contenen els silos de les explotacions.
EL RAMADER:
- Permet conèixer en temps real i des de qualsevol dispositiu amb internet, quin és el nivell d'aliment disponible a les instal·lacions.
 
- Augmenta la seguretat laboral dels treballadors, en evitar el control visual des de la part superior dels silos. 

- Accés a informació actualitzada de l'estoc d'existències, l'històric de les lectures realitzades i els períodes d'abastiment dels silos. 
LA INTEGRADORA I/O FÀBRICA DE PINSOS:
- Accés a la informació sobre les existències de l'aliment i al control de l'històric de lectures per detectar possibles anomalies en el consum. 

- Programació d'alertes de baix nivell. 

- Permet planificar i optimitzar les rutes de distribució d'aliment, reduir els costos de transport i evitar el retorn de producte sobrant. 
 
Sol·licita més informació