Nova instal·lació en una granja de porcs deslletament

MC_PREVIEW_TEXT|

Instal·lacions per granges de porcs en deslletament

El nostre projecte del mes de Juny

"Oferint solucions ramaderes des del 1965

Silos galvanitzats de 8TN i 12TN, descàrrega amb boques dobles que serveixen dos tipus de pinsos diferents sense que es barregin, i amb raseres independents.
 
Línia espiral sistema 75, amb baixades amb tubs baixada telescòpics fins a la tolva. Sustentació i suports d'acer inoxidable al sostre. 

Terra slats PVC amb escletxa a les unions per facilitar la neteja. amb platina 120x5,5   (A diferencia d'altres perfils del mercat, no té buits on es puguin allotjar els residus  orgànics causants de les enfermetats.)
 
Tolva per engreix del tipus Funkimat pensada per donar 3 serveis en 1, pinso sec, humit i aigua fresca, perfecte tant per farina com per granulat.
 
Valles ventilades amb postes i anclatges inox. Portes amb sistema antibolcatge. 

Sistema de calefacció amb perfil de calefacció radiant a les parets. Al ser una calor radiant, No genera cap tipus de corrent d'aire, el seu disseny permet una neteja fàcil, realitzat en alumini i protegit per una capa d'adonitzat color natural. La capacitat aproximada de radiació és de 180w/m i 90ºC de temperatura de l'aigua.

 

 Finestres LPV, dirigeixen l'aire fresc al sostre, amb tapa reforçada a l'interior que assegura el tancament hermètic de l'entrada, tapa aïllada que evita la condensació.

 
Ordinador climàtic SKOV, amb control de temperatura, humitat i ventilació depenent de l'edat dels animals, control de calefacció, refrigeració, alarma pel consum d'aigua, control d'il·luminació, etc. 
Xemeneia per depressió, extractors al sostre, amb obertura completa per facilitar la ventilació. Amb control climàtic precís a partir dels ordinadors.
 
Nova línia d'ajudes per facilitar liquiditat a les explotacions agràries:
Per més informació visita al nostre web