TRANSPORTADOR DE CADENA TRANSGRAN

Els transportadors de cadena transgran HP-TTGR, són adequats pel transport d'altes quantitats i llargues distàncies, o també com equips de dosificació o descàrrega. 

 Amb un mecanisme tensor de fàcil accés. 

Tipus de transportadors de cadena transgran segons les necessitats:

    √   Amb cadena doble malla amb pales de polietilè d'alta densitat, amb pales

        d'acer galvanitzat o pales de polietilè.

    √   Amb suports intermitjos.

    √   Amb una o vàries boques de descàrrega.

    √   Boca de càrrega segons la tolva de recepció o el sistema de recepció.

Opcions:

    √   Comportes de sortida.

    √   Tapa amb tancament d'obertura ràpida.

    √   Registres amb "mirilla".

    √   Adaptació a la normativa ATEX.