TRANSPORTADOR DE CADENA REDLER

Els transportadors de cadena Redler model HP-TRD estan especialitzats en el transport de cereals, farines, astella, sal o similars. Permeten la descàrrega del material en diferents punts a través de les boques de sortida intermitges equipades amb vàlvules guillotina (raseres).

Tipus de transportadors de cadena Redler segons les necessitats:

    √   Construïts amb acer al carboni, acer galvanitzat o inox.

    √   Amb cadena doble malla amb pales d’acer, cadena forjada amb pales

        d’acer, cadena doble malla amb pales de plàstic, cadena forjada amb pales de

        plàstic...

    √   Amb suports intermitjos.

    √   Amb una o vàries boques de descàrrega.

    √   Boca de càrrega segons la tolva de recepció o el sistema de recepció.

    √   Motorització directa o per transmissió amb cadena.

    √   Permet el transport tant horitzontal com inclinat.

    √   De llarga durabilitat i mínims costos de manteniment.

Opcions d’integrar:

    √   Comportes de sortida.

    √   Tapa amb tancament de ràpida obertura.

    √   Registres amb mirilla.

    √   Adaptació a la normativa ATEX.