Cosidora de sacs boca oberta

Cosidora

Equip per tancar sacs, composada amb una placa bàsica per fixar al terra, regulable manualment l'alçada del terra a l'agulla. 

Velocitat de 10metres/minut a 1.500 rpm i 8 mm de llarg de puntada.

Possibilitat d'incorporar un doblador de sacs a la part de darrera. 

 

Cinta transportadora

Cinta transportadora per transportar els sacs a la cosidora, col·locada a sota de l'ensacadora i la cosidora. Transportarà els sacs des de l'ensacadora fins l'empentadador que dirigeix els sacs a la cosidora. 

Accionades amb motor reductor, possibilitat de poder ajustar l'alçada de la cinta. 

Cinta transportadora amb guies perquè el sac no pugui caure.