ELEVADORS DE CANGUILONS

Els nostres elevadors de canguilons HP-ELC són sistemes dissenyats per l'elevació de productes a granel (cereals, fertilitzants, guix, minerals, etc). Aquest equips ofereixen grans avantatges pel transport de materials en espais reduïts, que requereixen ser elevats a grans altures. 

Tipus d'elevadors de canguilons segons les necessitats:

    √   De construcció metàl·lica: acer pintat, galvanitzat o inox.

    √   Estanc a la pols.

    √   De construcció autonetejants, per evitar acumulació de producte.

    √   Depenent de l'aplicació es podrà seleccionar amb banda de

         diferents resistències o cadena, i possibilitat de canguilons d’acer

         estampat, inox o polietilè segons característiques del producte a

         transportar.

    √   Amb motor-reductor adaptat segons l'aplicació.

    √   Possibilitat de registres amb mirilla.

    √   Adaptació a la normativa ATEX.

El disseny i les especificacions de l'equip final, seran el resultat de l'avaluació de condicions donades pel producte i necessitats del client.