CINTES TRANSPORTADORES DE BANDA

Les nostres cintes transportadores HP-CTB són ideals per indústries alimentàries, química-farmacèutiques, cosmètiques, etc. Es regeixen pel producte a transportar, el seu tamany, pes, funció.... Per tant, adeqüem el seu disseny a les particularitats que exigeixi cada instal.lació.

Segons necessitats:

    √   L'accionament es pot realitzar amb motor reductor o mototambó,

         fixats als dos capçals del transportador per mitjà de suports de

        rodament.

    √   Per trams rectes o curvats.

    √   Possibilitat d'elements addicionals com bastidors, guies laterals,

        suports...

    √   Banda de transport adaptada segons el producte a transportar:

        de PVC, alimentària (FDA), resistent al tall, antiolis... 

    √   Amb diferents amplades i qualitats de fabricació (acer pintat,

        galvanitzat o inox)

    √   Amb variador de velocitat.

    √   Sistemes elèctrics de seguretat.