BARREJADORA HORITZONTAL

La barrejadora horitzontal HP-BRH està dissenyada per la homogeneïtzació d’una gran varietat de productes de l’alimentació animal, cosmètica, pintura, olis, farines, polvos, additius, etc.

 

    √   Construïda en acer galvanitzat, acer negre pintat o inox.

    √   El rotor barrejador pot ser de cinta o pales contraposades,

        muntades sobre un eix de barra perforada, aconseguint una

        producció elevada amb curts nivell de barreig.

    √   Incorpora conductes interiors per tal d’efectuar el buidatge a

        la tolva amb el producte ja barrejat.

    √   Pot ser accionat amb acoblament directe a l’eix per un motor

        reductor o amb transmissió de pinyons i cadena.

    √   Inclou portes d’inspecció i neteja amb interruptors de seguretat.