TRANSPORTADOR DE CADENA TRANSGRAN


Els transportadors de cadena transgran HP-TTGR, són adequats pel transport d'altes quantitats i llargues distàncies, o també com equips de dosificació o descàrrega.

Amb un mecanisme tensor de fàcil accés.

Tipus de transportadors de cadena transgran segons les necessitats:

          • Amb cadena doble malla amb pales de polietilè d'alta densitat, amb pales d'acer galvanitzat o pales de polietilè.
                                 • Amb suports intermitjos.
                             • Amb una o vàries boques de descàrrega.
                      • Boca de càrrega segons la tolva de recepció o el sistema de recepció.

Opcions:

                                   • Comportes de sortida.
                              • Tapa amb tancament d'obertura ràpida.
                                   • Registres amb "mirilla".
                                • Adaptació a la normativa ATEX.