TRANSPORTADOR DE CADENA REDLER


Els transportadors de cadena Redler model HP-TRD estan especialitzats en el transport de cereals, farines, astella, sal o similars. Permeten la descàrrega del material en diferents punts a través de les boques de sortida intermitges equipades amb vàlvules guillotina (raseres).

Tipus de transportadors de cadena Redler segons les necessitats:

                         • Construïts amb acer al carboni, acer galvanitzat o inox.
      • Amb cadena doble malla amb pales d’acer, cadena forjada amb pales d’acer, cadena doble malla amb pales de plàstic, cadena forjada amb pales de plàstic...
                                    • Amb suports intermitjos.
                                • Amb una o vàries boques de descàrrega.
                         • Boca de càrrega segons la tolva de recepció o el sistema de recepció.
                               • Motorització directa o per transmissió amb cadena.
                                • Permet el transport tant horitzontal com inclinat.
                              • De llarga durabilitat i mínims costos de manteniment.

Opcions d’integrar:

                                   • Comportes de sortida.
                              • Tapa amb tancament de ràpida obertura.
                                   • Registres amb mirilla.
                                • Adaptació a la normativa ATEX.