TANQUES BIG BAG

    √   Tanca especialment dissenyada per facilitar el tancament

        i obertura del big bag.

    √   Construïda amb inox o ferro pintat

    √   Consta d’una tela altament resistent que permet estrangular

        el sac a fi d’interceptar el flux de producte.

    √   Sistema de tancament manual àgil i eficaç.