SITGES AMB CÀRREGA PNEUMÀTICA

El silo amb càrrega pneumàtica s'alimenta a partir d'un camió cisterna pressuritzat. 

Oferim vàlvules i tuberies de dimensions diverses depenent del producte a transportar. Desde pellets, carbonats, fosfats...

 

    √   Disseny i fabricació del silo amb càrrega pneumàtica a mida.

    √   Silos construïts en xapa galvanitzada o inox d'alta resistència depenent

         del material a emmagatzemar.

    √   Estructura única, sense juntes ni cargols, per facilitar la neteja de la sitja i

         assegurar major durabilitat. 

    √   Possibilitat de pintar el silo blanc per aconseguir temperatura fresca i

         aïllament de l'emmagatzement.