SILOS CÀRREGA GRANEL ELEVATS

Els silos  de càrrega a granel sobre estructura o silos individuals elevats serveixen per l'emmagatzement i la posterior descàrrega del producte a granel (granulats, farines...)

                        

  • Disseny i fabricació del silo a mida.
  • Silos metàl.lics construïts en xapa galvanitzada o inox d'alta resistència, depenent del producte a emmagatzemar.
  • Estructura única, sense juntes amb cargols, d'aquesta manera es facilita la neteja de la sitja i s'assegura una major durabilitat.
  • Possibilitat de pintar el silo blanc per aconseguir temperatura fresca i bon aïllament del producte emmagatzemat.
  • Estructura reforçada segons característiques de construcció i espai.
  • Silos amb sistema per càrrega de camions