SISTEMES DE DOSIFICACIÓ I PESATGE


A Hupa determinem el sistema de dosificació, en funció de:

                                • Propietats del producte
                               • Requeriments de producción
                                    • Precisió
                               • Neteja, etc, de cada aplicació

Com a professionals des del 1965 en sistemes de transport, dosificació i pesatge de sòlids, considerem funamental el coneixement del comportament dels diferents productes a dosificar, i posem a la seva disposició la nostra experiencia de més de 50 anys.

Apliquem els sistemes de dosificació:

                           • Ensacadores bàscules de pes net i pes brut
                              • Estacions de càrrega de big bags
                            • Tolves báscula per la dosificació i pesatge
                  • Transportadors bisenfí helecoidals amb cèl·lules de càrrega incorporades, etc.

Disenyem els projectes a mida, ens adaptem a les necessitats del client.

Tipus de materials: terres, fosfats i carbonats, ceràmiques, suro, minerals, farina, etc.

Fabricat en acer galvanitzat o inoxidable.