REFREDADORS VERTICALS GRANULATS

REFREDADOR VERTICAL PER GRANULATS


Els refredadors verticals de granulats HP-RF refreden el producte aprofitant l’aire exterior a temperatura ambient. Amb aquest sistema el producte recórrer un camí invers al de l’aire, d’aquesta manera es produeix un intercanvi de temperatura entre l’aire entrant i el granulat a refredar.

La càrrega de material es fa mitjançant una vàlvula alveolar, la qual regula el caudal d’entrada, evita obturacions i impedeix que l’aire s’escapi pel conducte. Incorpora un con distribuïdor o unes pales rotatives per la homogeneïtzació del producte.

                            • El ritme de buidatge és automàtic.
             • L’obertura i el tancament de la graella mòbil s’ajusta a les necessitats de cada producte.