ENSACADORES SACS BOCA OBERTA


Les ensacadores semi-automàtiques són per sacs de boca oberta de 5-50 kgs (paper, plàstic, ràfia, etc).

Sistemes de dosificació i pesatge:

                           • Opció de triar si es prefereix pes net o pes brut.
           • Aquest tipus d’ensacadora ha estat dissenyada per indústries que requereixin una instal·lació senzilla, de                                                                baix manteniment i amb un a producció considerable.
     • El sistema de dosificació es pot fer mitjançant cinta transportadora, per caiguda lliure  o per mitjà de simple o doble                                                                        bisenfí. Recomanada per tot tipus de productes.
                    • L’equip conté un mando electrònic de disseny exclusiu i de fàcil maneig.