ENSACADORES SACS BOCA OBERTA

Les ensacadores semi-automàtiques són per sacs de boca oberta de 5-50 kgs (paper, plàstic, ràfia, etc).

Sistemes de dosificació i pesatge:

    √   Opció de triar si es prefereix pes net o pes brut. 

    √   Aquest tipus d’ensacadora ha estat dissenyada per indústries

        que requereixin una instal·lació senzilla, de baix manteniment i

        amb un a producció considerable.

    √   El sistema de dosificació es pot fer mitjançant cinta transportadora,  

       per caiguda lliure  o per mitjà de simple o doble bisenfí. Recomanada per tot tipus

        de productes.

    √   L’equip conté un mando electrònic de disseny exclusiu i de fàcil maneig.