ELEVADORS VIBRANTS

Els nostres elevadors vibrants HP-ELV  poden elevar materials com granulats, pols, guix, arròs, farines, gomes, patates fregides, etc. Aquest tipus d’elevació per vibració es suau i respectuosa amb el material, ocasionant-li la degradació mínima. Estan formats per una columna central sobre la que s'hi solda una espiral helocoidal, el qual transporta el material.

Característiques generals:

    √   Tenen un desgast molt reduït i un manteniment mínim.

    √   L’elevació dels materials es produeix mitjançant micro-projeccions.

    √   Al no incloure equips mecànics a la trajectòria dels materials, tenen una gran duració.

    √   El caudal màxim d'alimentació depèn del producte a transportar.

    √   Contrucció en acer pintat, galvanitzat o inox.

    √   El grup motriu (motovibrador) es pot col.locar tant a la part inferior de l'estructura com a la superior.