ELEVADORS DE CANGUILONS


Els nostres elevadors de canguilons HP-ELC són sistemes dissenyats per l'elevació de productes a granel (cereals, fertilitzants, guix, minerals, etc). Aquest equips ofereixen grans avantatges pel transport de materials en espais reduïts, que requereixen ser elevats a grans altures.

Tipus d'elevadors de canguilons segons les necessitats:

                        • De construcció metàl·lica: acer pintat, galvanitzat o inox.
                                   • Estanc a la pols.
                      • De construcció autonetejants, per evitar acumulació de producte.
     • Depenent de l'aplicació es podrà seleccionar amb banda de diferents resistències o cadena, i possibilitat de canguilons d’acer estampat, inox o polietilè segons característiques del producte a transportar.
                            • Amb motor-reductor adaptat segons l'aplicació.
                                • Possibilitat de registres amb mirilla.
                                 • Adaptació a la normativa ATEX.
    • El disseny i les especificacions de l'equip final, seran el resultat de l'avaluació de condicions donades pel producte i necessitats del client