DISTRIBUÏDOR REVÓLVER

El distribuïdor revòlver HP-DR alimentat per un elevador permet la distribució dels productes a diferents sitges des d' un mateix punt.

    √   Construït en acer galvanitzat, acer negre pintat o inox.

    √   Fabricat a mida en funció de les boques necessàries d’alimentació.

    √   El número de sortides pot variar entre 4 fins a 12.

    √   Sortides amb diàmetres compresos entre 150 i 300 mm.

   √   El funcionament del distribuïdor de revòlver pot ser simple o doble

        per poder treballar al mateix temps amb farines i granulats.

    √   Possibilitat de dues entrades i dues sortides de productes diferents

        al mateix instant.