DESTERRONADOR


Hupa hem desenvolupat un desterronador capaç d'esmicolar les terrosses de pinso, salts, sorres, entre altres materials. 

Les terrosses poden venir dosificades a partir d'un sistema dosificador o pot ser manual.

La seva funció és desfer les terroces que es formen en els productes pel seu emmagatzement, compactació, etc. Donant-li un tamany i aparença necessaris per al seu posterior tractament.