DESCARREGADOR DE SACS


La Tolva per descarregar de Sacs està pensat per abocar petites quantitats de matèria prima o additius procedents de sacs, de forma que es minimitzi la pèrdua de material durant el procès.

L'operari ha de col·locar el sac sobre la safata i buidar-lo de forma manual al Descarregador de Sacs. A través del transport pneumàtic o mecànic es deriva el material fins al seu destí de forma segura, ràpida i eficaç. 

El Descarregador de Sacs consisteix en una tolva amb una campana d'entrada situada a la part superior. 

La tolva inferior disposa d'una safata d'entrada per donar suport al sac i d'una reixeta interna de protecció. Queda sustentada per 4 peus d'acer amb platines d'anclatge al terra. 

La campana d'entrada està construïda en acer i disposa d'una cortina en PVC que evita la sortida de pols durant el procès. Així mateix, disposa d'una sortida a la part superior per conectar un filtre o una màniga d'aspiració.