CINTA TRANSPORTADORA DE BANDA NERVADA


Les cintes transportadores HP-CTBN , etc. són ideals pel transport inclinat de materials a granel, per molts tipus d'indústries. Es regeixen pel producte a transportar, el seu tamany, pes, funció.... Per tant, adeqüem el seu disseny a les particularitats que exigeix cada instal.lació.

Segons necessitats:

 • L'accionament es pot realitzar amb motor reductor o mototambó, fixats als dos capçals del transportador per mitjà de suports de rodament.
                                  • Per trams inclinats.
                     • Possibilitat d'elements addicionals com bastidors, guies laterals, suports...
      • Banda de transport adaptada segons el producte a transportar: de PVC, alimentària (FDA), resistent al tall, antiolis...
                    • Amb diferents amplades i qualitats de fabricació (acer pintat, galvanitzat o inox)
                                 • Amb variador de velocitat.
                               • Sistemes elèctrics de seguretat.