CINTA TRANSPORTADORA RUNNER


Les nostres cintes transportadores HP-CTBR són ideals per indústries alimentàries, química-farmacèutiques, cosmètiques,. etc. Per aquells tipus de productes que requereixen laterals de contenció per evitar vessaments de producte. Es regeixen pel producte a transportar, el seu tamany, pes, funció.... Per tant, adeqüem el seu disseny a les particularitats que exigeixi cada instal.lació.

Segons necessitats:

 • L'accionament es pot realitzar amb motor reductor o mototambó, fixats als dos capçals del transportador per mitjà de suports de rodament.
                              • Per trams rectes, inclinats o curvats.
                     • Possibilitat d'elements addicionals com bastidors, guies laterals, suports...
 • Banda de transport adaptada segons el producte a transportar: de PVC, alimentària (FDA), resistent al tall, antiolis... amb superfície portant o llisa.
                    • Amb diferents amplades i qualitats de fabricació (acer pintat, galvanitzat o inox)
                                • Amb variador de velocitat.
                               • Sistemes elèctrics de seguretat.