BISENFÍ DE ROSCA TUBULAR


El transportador bisenfí de rosca tub model HP-TTR, és un transportador per elevació, dosificació i transport de farines, pinsos, àrids, sal, pellet, pols, etc.

Tipus de transportadors bisenfíns de rosca tub segons les necessitats:

                     • Rosca de pas estàndard, pas reduït, pas progressiu, pas cònic.
                            • Una a vàries boques de descàrrega
                          • Boca de càrrega segons la tolva de recepció.

Opcions d’integrar:

                          • Comportes de sortida manual o pneumàtiques
                            • Tapa amb tancament de ràpida obertura
                                • Registres amb miralla
                              • Adaptació a la normativa ATEX