BISENFÍ DE ROSCA TUBULAR


El transportador bisenfí de rosca tub model HP-TTR, és un transportador per elevació, dosificació i transport de farines, pinsos, àrids, sal, pellet, pols, etc.

Tipus de transportadors bisenfíns de rosca tub segons les necessitats:

  • Rosca de pas estàndard, pas reduït, pas progressiu, pas cònic.
  • Una a vàries boques de descàrrega.
  • Boca de càrrega segons la tolva de recepció.

Opcions d’integrar:

  • Comportes de sortida manual o pneumàtiques.
  • Tapa amb tancament de ràpida obertura.
  • Registres amb mirilla. 
  • Adaptació a la normativa ATEX.