BISENFÍ DE ROSCA TUBULAR SINFÍN

El transportador bisenfí de rosca tub model HP-TTR, és un transportador per elevació, dosificació i transport de farines, pinsos, àrids, sal, pellet, pols, etc.

Tipus de transportadors bisenfíns de rosca tub segons les necessitats:

    √   Rosca de pas estàndard, pas reduït, pas progressiu, pas cònic.

    √   Una a vàries boques de descàrrega

    √   Boca de càrrega segons la tolva de recepció.

Opcions d’integrar:

    √   Comportes de sortida manual o pneumàtiques

    √   Tapa amb tancament de ràpida obertura

    √   Registres amb miralla

    √   Adaptació a la normativa ATEX