BISENFÍ DE ROSCA CANAL

Els nostres sistemes de transport, bisenfí de rosca canal HP-TCR ofereixen varietat de solucions pel transport o la dosificació de materials en pols o granulars. Aplicables en sectors com la indústria dels pinsos, plàstics, fangs, productes químics, indústria farmacèutica...

Tipus de transportadors de rosca canal segons les necessitats:

    √   Construïts amb acer al carboni, acer galvanitzat o inox.

    √   Amb rosca de pas estàndard, pas reduït o pas progressiu.

    √   Rosca amb eix  (per productes a granel) o sense eix (opció idónia pel transport de productes sòlids de difícil composició).

    √   Amb suports intermitjos. (possibitat adaptar autolubricants)

    √   Amb una o vàries boques de descàrrega

    √   Boca de càrrega segons la tolva de recepció o el sistema de recepció.

    √   En forma de V o U.

    √   Amb motor-reductor adaptat segons l'aplicació.

    √   Motorització directa o per trasmissió amb cadena o corretges.

    √   Amb materials resistents al desgast segons l'aplicació.

 Opcions a integrar:

    √   Comportes de sortida

    √   Tapa amb tancament de ràpida obertura.

    √   Registres amb "mirilla".

    √   Adaptació a la normativa ATEX