BARREJADORA HORITZONTAL


La barrejadora horitzontal HP-BRH està dissenyada per la homogeneïtzació d’una gran varietat de productes de l’alimentació animal, cosmètica, pintura, olis, farines, polvos, additius, etc.

  • Construïda en acer galvanitzat, acer negre pintat o inox.
  • El rotor barrejador pot ser de cinta o pales contraposades, muntades sobre un eix de barra perforada, aconseguint una producció elevada amb curts nivell de barreig.
  • Incorpora conductes interiors per tal d’efectuar el buidatge a la tolva amb el producte ja barrejat.
  • Pot ser accionat amb acoblament directe a l’eix per un motor reductor o amb transmissió de pinyons i cadena.
  • Inclou portes d’inspecció i neteja amb interruptors de seguretat.