TERRA

1. Perfil de calefacció radiant
2. Plaques de calefacció fabricades de polímer
3. Placa de calefacció de polièster
4. Slats

1.Perfil de calefacció radiant:

   √  No genera cap tipus de corrent d'aire.

   √  Amb el seu disseny permet una neteja dels tubs de calefacció fàcil.

   √  Realitzat amb alumini i protegit per una capa d'anoditzat color natural.

   √  La capacitat aproximada de radiació és de 180 w/m a 90ºC de temperatura d'aigua. 

2. Plaques de calefacció fabricades de polímer(amb ales inox, amb ales polímer o sense ales):

   √  Placa de calefacció elèctrica:

      √  Resistència de la placa 170W 230V 3,23 x 7000 mm

      √  Formades per dos cables de coure flexible, aïllats individualment i recoberts per una capa de PVC.

      √  Cable conductor cobert per tub flexible.

      √  Mesura estàndard: 1200x400x35mm

   √  Placa de calefacció per aigua calenta:

      √  Circuit d’aigua interior, temperatura màxima de 95ºC i pressió de 4 bars.

      √  Connexió de línia a la part posterior per dues sortides/entrades de rosca ½”.

      √  Mesures estàndard: 1200x400x35mm 

3. Placa de calefacció de polièster:

   √  Placa de fibra de vidre recoberta de polièster, molt lleugera.

   √  La placa està formada per dos cables de coure flexible, aïllats individualment i recoberts d'una capa de PVC.

   √  Cable conductor cobert per un tub flexible aïllant. 

4. Slats de PVC i ferro colat