SEPARACIONS I GÀBIES

Parideres      

   √  Hupa301-5:

       √  Opció frontal: menjadora/tolva

       √  Es poden adaptar els abeuradors

   √  Hupa Gamma:

       √  Opció frontal: menjadora,/tolva

       √  Es poden adaptar els abeuradors

       √  Amb barra salva garrins

   √  Hupa Delta:

       √  Opció frontal menjadora/tolva

       √  Es poden adaptar els abeuradors