SISTEMES ALIMENTACIÓ

SISTEMES ALIMENTACIÓ AUTOMÀTICA
Sistemes alimentació mitjançant espiral flexible i sistemes de cadena. Amb més de 45 anys d’experiència en el sector oferim el sistema més adequat segons cada tipus d’instal·lació.

 

1. LINIA ESPIRAL

   √  TIPUS LÍNIES: simples, dobles, triples....

   √  TIPUS DE TOLVES:

       √  Caixetins inox simples, dobles, tàndem

       √  Boca HUPA GIRATÒRIA: permet agafar tots els graus, eliminant el número de corbes i oferint menys desgast.

       √  Boques inox especials: boques 3, 4 i 5 sortides.

   √  TIPUS DE BOQUES:

       √  Superfast

       √  De caiguda oberta i tanca ràpida.

       √  Amb tanca inox.

2. SISTEMES DE CADENA

   √  Màquina arrastre inox.

   √  Unitats de càrrega inox.

   √  Colzes de 90º de plàstic, alumini o inox.