SEPARACIONS I GÀBIES

1. Gàbia de ferro macís sense galvanitzar o galvanitzat
2. Gàbia en tub galvanitzat
3. Separació en grup

1. Gàbia de ferro macís sense galvanitzar de Ø20x16mm

   √   Amb porta a la part de darrera

   √   Amb porta a davant i darrera.

   √   Opció galvanitzada

2. Gàbia en tub galvanitzat de Ø30mm

   √   Amb porta darrera

   √   Amb porta al “saló”

3. Separació en grup (0,50x0,80m) metall macís

   √   Galvanitzat.

   √   Sense separació.

   √   Cada separació es compon d’un lateral i un entramat.