CONTENIDORS I CARRETILLES DE BAIXES

1. CONTENIDORS DE BAIXES

   √   Contenidor de polietilè:

        √  Model C.

        √  Fabricat en polietilè d'alta densitat de primera colada, segons VET NORFKE VERITAS, empresa fabricant certificada amb la ISO 9001:2000.

   √   Contenidor de xapa galvanitzada. 

2. CARRETILLES DE BAIXES

   √   Amb tub negre pintat o tub galvanitzat.