VENTILACIONS

1. Carener
2. Ventilació per depressió
3. Finestres policarbonat
4. Xemeneia polietilè
5. Finestres LPV
6. Motors de finestres
7. Ordinadors
8. Controlador de finestres
9. Sensors de temperatura

1. Carener, ventilació pel teulat

   √  Gran capacitat d'extracció.

   √  Realitzat íntegrament en INOX.

   √  Obertura completa per facilitar la correcta ventilació.

   √  Possibilitat de fabricació a mida.

   √  Reixa inferior de protecció. 

2. Ventilació per depressió

   √  Entrada d'aire: admissió d'aire fresc a la nau per les entrades de paret o sostre.

   √  Control climàtic: eficaç i precís a partir dels ordinadors.

   √  Interconnexió: motor d'obertura i joc de muntatge complert.

   √  Sistema disponible amb alarma i obertura d'emergència, refrigeració

       d'alta pressió, calefacció i gestió. 

3. Finestres policarbonat

   √  Resistència als raigs UVA i ambients corrosius

   √  Goma per assegurar el bon aïllament.

   √  Disponibles amb malla galvanitzada i malla 100% d'acer inoxidable.

4. Xemeneia de polietilè d'alta densitat 

   √  Bola adaptable a pendents des de 1% a 45% d'inclinació del teulat.

   √  Gran longitud del teulat, possibilitat de penetrar de la sala fins a l'altura desitjada. 

5. Finestres LPV

   √   Dirigeix l'aire fresc al sostre.

   √   Capa reforçada a l'interior que assegura el tancament hermètic de l'entrada.

   √  Tapa aïllada que evita la condensació.

   √  Disponible amb malla per anti ocells.

   √  Possibilitat de muntar tapa translúcida. 

6. Motors per finestres

   √  D'un eix amb politja: de 500 Kg de 12 a 24 V.c.c o 900 Kg de 24 V.c.c

   √  Motor groc de 400 i 800 Kg

7. Ordinador climàtic

   √  Control de temperatura, humitat i ventilació depenent de l'edat dels animals.

   √  Control de calefacció (ambiental, terra)

   √  Control refrigeració.

   √  Alarma pel consum d'aigua.

   √  Control il·luminació.

   √  Altres funcions... 

8. Controlador de finestres:

   √  Per un o dos motors

   √  Digital

   √  Funcionament manual/automàtic

   √  Obertura o tancament per temperatura

   √  Possibilitat de temperatura progressiva

9. Sensors de temperatura:

   √  Sensor climàtic connectat al sistema de ventilació i producció

   √  Mesura l’aire atmosfèric, la temperatura, la humitat i la quantitat de CO2

   √  Detecta els canvis climàtics