SISTEMES ALIMENTACIÓ

SISTEMES ALIMENTACIÓ AUTOMÀTICA
Sistemes alimentació mitjançant espiral flexible i sistemes de cadena. Amb més de 45 anys d’experiència en el sector oferim el sistema més adequat segons cada tipus d’instal·lació.

presupost-cat-44.png

1. LINIA ESPIRAL

    √   TIPUS LÍNIES: simples, dobles, triples....

    √   TIPUS DE TOLVES:

            √  Caixetins inox simples, dobles, tàndem

            √  Boca HUPA GIRATÒRIA: permet agafar tots els graus, eliminant el

                número de corbes i oferint menys desgast.

            √  Boques inox especials: boques 3, 4 i 5 sortides.

    √   TIPUS DE BOQUES:

           √  Superfast

           √  De caiguda oberta i tanca ràpida.

           √ Amb tanca inox.

2. SISTEMES DE CADENA

    √   Màquina arrastre inox.

    √   Unitats de càrrega inox. 

    √   Colzes de 90º de plàstic, alumini o inox.