CONTENIDORS I CARRETILLES DE BAIXES

1. CONTENIDORS DE BAIXES

   √  Contenidor de polietilè:

        √  Model C.

        √  Fabricat en polietilè d'alta densitat de primera colada,

            segons VET NORFKE VERITAS, empresa fabricant certificada

            amb la ISO 9001:2000.

   √  Contenidor de xapa galvanitzada. 

2. CARRETILLES DE BAIXES

  • Amb tub negre pintat o tub galvanitzat.