BISENFINS

SISTEMES ALIMENTACIÓ AUTOMÀTICA
Sistemes alimentació mitjançant espiral flexible. Amb més de 45 anys d’experiència en el sector oferim el sistema més adequat segons cada tipus d’instal·lació.

1. LINIA ESPIRAL

   √  TIPUS LÍNIES: simples, dobles, triples....

   √  TIPUS DE TOLVES:

       √  Caixetins inox simples, dobles, tàndem

       √  Boca HUPA GIRATÒRIA: permet agafar tots els graus, eliminant el número

           de corbes i oferint menys desgast.

       √  Boques inox especials: boques 3, 4 i 5 sortides.

   √  TIPUS DE BOQUES:

      √  Superfast

      √  De caiguda oberta i tanca ràpida.

      √  Amb tanca inox.