GÀBIES

   √  Gàbies rodones per un mascle.

   √  Gàbies per mares amb nius posteriors.

   √  Gàbies per engreix.

   √  Possibilitat de combinar diferents versions: D'un pis, 2 pisos, amb nius

       laterals o frontals