Puja el nombre de granges ponedores i el consum d'ous

18/03/2019
Selecciones Avícolas

L'últim informe trimestral sobre la situació del sector de l'avicultura de posada, publicat pel MAPA, indica que el nombre de granges amb sistema de cria en gàbia ha passat de suposar el 60,5% del total en 2013, al 40% en 2017 (encara que el cens de les explotacions alternatives només suposa el 12% del total). Respecte a 2016 s'han incrementat un 4% les explotacions i un 5% el cens.

L'informe mostra també les dades de reposicions, fins a octubre de 2018, els preus dels ous a Espanya i a la UE, els preus del pinso per a ponedores a Espanya i el marge per al productor en els últims anys. També el consum d'ous en les llars en els últims mesos, que ha augmentat un 1,18% -dada acumulada interanual fins al mes d'octubre-.

D'altra banda, les dades de comerç exterior d'ous de consum en 2018 mostren que Espanya manté una tendència positiva en les vendes, amb un 12,9% d'increment de facturació fins al mes de novembre de 2018 -dades provisionals- que aconsegueix els 91 milions d'euros.

Quant a les destinacions, els primers importadors són França, Itàlia i Israel, seguits a distància per Portugal i Països Baixos.

El total facturat per la venda d'ous de consum a països tercers ha passat d'un 20% a un 30% entre 2017 i 2018. Destaquen les vendes a Israel, que es col·loca com a segon comprador d'ous espanyols.

Les estadístiques del MAPA publicades recentment amb les estimacions del valor de la producció agrària ofereixen dades de la producció del sector de l'ou des de l'any 1990 fins a 2018, en milions d'euros -corrents-.

El passat 17 de gener la revista Lancet publicava l'informe titulat "Healthy Diets From Sustainable Food Systems", en el qual advoca per un canvi radical en la dieta perquè el planeta pugui alimentar a una població creixent. Les seves conclusions es resumeixen que alimentar-nos amb una majoria de productes d'origen vegetal i a penes aliments d'origen
animal serà la fórmula que permetrà que la població mundial pugui mantenir-se en 2050, sense posar al planeta en perill per les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.

Això suposa més que duplicar el consum d'aliments saludables com a fruites, verdures, llegums i fruita seca i reduir més d'un 50% el consum mundial d'aliments menys saludables com a sucre i carn vermella -és a dir, principalment reduir l'excessiu consum als països més rics-. No obstant això, algunes poblacions a tot el món depenen dels mitjans de subsistència agropastoril i proteïna animal de la ramaderia. A més, moltes poblacions continuen enfrontant-se a importants nivells de desnutrició i pot ser difícil obtenir quantitats adequades de micronutrients només de fonts d'aliments d'origen vegetal. Tenint en compte aquestes consideracions, el paper dels aliments d'origen animal en les dietes de les persones ha de ser acuradament considerat en cada context i adequar-se a les realitats locals i regionals. 

Font: Selecciones Avicolas